Τετράνυχος στα φυτά μας….Τρόποι καταπολέμησης!

Tην περίοδο αυτή φροντίζουμε κάνουμε τον τελευταίο έλεγχο για προσβολές από τετράνυχο στο λαχανόκηπό μας!
Οι ζημιές σε προσβεβλημένα φυτά μοιάζουν όπως στις παρακάτω φωτογραφίες! 🕷🕷🕸🕸🐞🐞
O τετράνυχος αποτελεί βασικό εχθρό κυρίως στην τομάτα όπου μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη καταστροφή του φυτού σε περίπτωση που δεν γίνει έγκαιρη καταπολέμηση.Η έναρξη της προσβολής ξεκινάει με την άνοδο της θερμοκρασίας τον Ιούνιο και συνεχίζεται μέχρι και τα μέσα του Αυγούστου.
👉Χρησιμοποιούμε σκευάσματα κατά προτίμηση βιολογικά όπως τα παρακάτω:

Write a comment

Your email address will not be published. All fields are required