Είδη γκαζόν: Ποιο να επιλέξετε

Είδη γκαζόν: Ποιο να επιλέξετε

Ψυχρόφιλα Είδη

Τα ψυχρόφιλα είδη αναπτύσσονται σε κλίματα που χαρακτηρίζονται από χαμηλό επίπεδο θερμοκρασίας,
αλλά ταυτόχρονα είναι υγρά ή σχετικά υγρά ή ακόμα και ξηρά και άγονα.
Τα είδη αυτά έχουν δυνατότητα επιτυχημένης καλλιέργειας ακόμη και στη μεταβατική κλιματική ζώνη μεταξύ εύκρατου
και υποτροπικού κλίματος.
• Άριστη θερμοκρασία ανάπτυξης 16°C-24°C.
• Παραμένουν πράσινα όλο το χρόνο.
• Σε ακραίες θερμοκρασίες περιορίζεται ο μεταβολισμός και αναπτύσσονται πολύ αργά.

Α Festuca Arundinacea (Φεστούκα)

Είναι το κατ’ εξοχήν καλλιεργούμενο είδος στην Ελλάδα.

 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι:
• Έχει βαθύ ριζικό σύστημα και αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες αλλά και χαμηλές (-10°C)
το χειμώνα.
• Προσαρμόζεται σε μεγάλη ποικιλία μικροκλιματικών και εδαφικών συνθηκών και
δημιουργεί ένα πυκνό χλοοτάπητα, με έντονο αδέλφωμα και πλούσιο ριζικό σύστημα,
βαθύτερο από κάθε άλλο ψυχρόφιλο είδος.

 

Β Lolium Perenne(Λόλιουμ)
Κύριο χαρακτηριστικό του είναι η ταχύτατη ανάπτυξη.

Είναι ευαίσθητο σε ακραίες θερμοκρασίες και στην ξηρασία.
Οι βελτιωμένες όμως γενετικά νεότερες ποικιλίες, παρουσιάζουν αισθητά
μεγαλύτερη αντοχή.
Χρησιμοποιείται πολλές φορές ως συστατικό διαφόρων μιγμάτων χλοοτάπητα
για να προσδώσει την ιδιότητα του γρήγορου φυτρώματος.

 

Γ Poa Pratensis (Πόα)

Αναπτύσσει ισχυρό και βαθύ ριζικό σύστημα, με πλούσιο αριθμό υπογείων ριζωμάτων.
Έτσι βοηθά στη γρήγορη ανάπλαση του χλοοτάπητα μετά από φθορές.
Χρησιμοποιείται κυρίως ως συστατικό μιγμάτων χλοοτάπητα υψηλής ποιότητας και
αντοχής. Απαραίτητο στα μίγματα για γήπεδα ποδοσφαίρου.
Απαιτείται όμως εντατική συντήρηση, με πλούσιες αζωτούχες λιπάνσεις, κυρίως
την άνοιξη και νωρίς το φθινόπωρο.

 

 

Δ Trifolium Repens (Τριφυλλάκι)

Καλλωπιστικό τριφυλλάκι για εδαφοκάλυψη.
Το έρπον τριφύλλι είναι πολυετές φυτό χαμηλής και βραδείας ανάπτυξης.
Προσαρμόζεται σε όλους τους τύπους εδαφών.
Είναι ανθεκτικό στην ξηρασία αλλά και στο κρύο.
Δεν ευδοκιμεί στην σκιά. Έχει μειωμένη αντοχή στο πολύ πάτημα και
την έντονη χρήση.

Θερμόφιλα Είδη

Α Cynodon Dactylon (Αγριάδα)

Είναι πολύ ανθεκτικό είδος στην ξηρασία και τη φθορά. Αναπτύσσεται με στόλωνες και
ριζώματα, καλύπτοντας κενούς χώρους. Δεν ευδοκιμεί στη σκιά. Σπέρνεται από τα μέσα
Απριλίου και μετά. Σπορά σχεδόν επιφανειακή για εύκολο φύτρωμα.
Υπάρχει δυσχέρεια εγκατάστασης και ανάπτυξης σε όξινα εδάφη, σκιερά σημεία και
περιοχές με κακή στράγγιση

 

 

 

Β Pennisetum Clandestinum (Kikuyu-Κικούγιου)

Έχει πολύ μεγάλη αντοχή σε αντίξοες και σκληρές συνθήκες. Αναπτύσσεται με στόλωνες και
ριζώματα. Για καλύτερη εμφάνιση πρέπει να αραιώνεται το χειμώνα.
Ευδοκιμεί σε υγρά κλίματα με ήπιο χειμώνα και ζεστό καλοκαίρι. Εξαπλώνεται ταχύτατα
με τη βοήθεια των χοντρών στολώνων και ριζωμάτων και δημιουργεί έναν τάπητα πολύ παχύ.

 

 

 

 

Γ Dichondra Repens (Διχόνδρα)

Πλατύφυλλο είδος, το οποίο αναπτύσσεται με στόλωνες και αντέχει στη σκιά.
Δεν ευδοκιμεί σε εδάφη συμπιεσμένα και βαριά. Δημιουργεί μια πυκνή πράσινη
εδαφοκάλυψη, με αποκλειστικά διακοσμητική χρήση, γιατί δεν αντέχει
στην καταπόνηση.

Write a comment

Your email address will not be published. All fields are required