Ωίδιο και Βοτρύτης σε Αμπέλι!

🍇‼️🆘
Δύσκολη χρονιά για ορισμένες ποικιλίες αμπελιού!
Βρισκόμαστε στο στάδιο του περκασμού(γυαλισμα).
👉Συνιστάται η προσοχή των παραγωγών και η τακτική επιθεώρηση για προσβολές από ωίδιο και βοτρύτη.
👉Προτείνονται επεμβάσεις όπου η προσβολή από ωίδιο “ξέφυγε” από το συνηθισμένο.
⚠️ Χρησιμοποιήστε τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα πάντα βάσει της έγκρισης τους

Write a comment

Your email address will not be published. All fields are required