Γιατί να Χρησιμοποιήσω Αζωτούχα Λιπάσματα στα Σιτηρά;

Ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε… για άζωτο!

Το άζωτο είναι κρίσιμο για την ανάπτυξη και την αναπαραγωγή των φυτών. Η ανάπτυξη των βοσκοτόπων και των καλλιεργειών συχνά ευδοκιμεί σε αυξημένη διαθεσιμότητα αζώτου του εδάφους. Αυτή η κατάσταση αντιμετωπίζεται συχνά με την προσθήκη αζωτούχων λιπασμάτων όπως το αγαπημένο από πολλούς το Λίπασμα Alzon 28 Pro 28-0-0+ΤΕ | 10lt και το Λίπασμα Alzon 28 Pro 28-0-0+ΤΕ | 5lt ιδανικά για την καλλιέργεια των σιτηρών !

Ο συνδυασμός του με το νέο βιοδιεγέρτη της Kimitec Bombardier Protein.

H προτεινόμενη δόση για 1000lt νερό σε καλλιέργεια σιτηρών είναι

5lt Alzon+ 1lt Bombardier Protein

Οι αγρότες μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα, να ενισχύσουν την παραγωγικότητα των καλλιεργειών τους, και να μειώσουν τις απώλειες αζώτου σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας προσεκτικά τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης — τη «σωστή» συχνότητα, προέλευση, χρόνο και τοποθέτηση αζωτούχων λιπασμάτων για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των φυτών, καλέστε μας για να σας συμβουλεύσουμε επί του θέματος!

Πρακτικές  για.. θεαματικό αποτέλεσμα με την βοήθεια του Αζώτου!

Οι 3 (σωστές) πρακτικές που θα αναλύσουμε και παρακάτω είναι οι εξής:

  • Σωστό προϊόν
  • Σωστή στιγμή
  • Σωστή τοποθέτηση..!

Επιλογές διαχείρισης

Έρευνες έχουν υπολογίσει ότι συνήθως το 40 % έως 60 % των εισροών αζώτου στα συστήματα καλλιέργειας και βόσκησης, αντίστοιχα, χάνεται στο περιβάλλον. Με τη βελτίωση των γεωργικών πρακτικών μπορούμε να μειώσουμε αυτές τις απώλειες, να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα και να εξοικονομήσουμε χρήματα χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα λιπάσματα!

Αρχικά είναι πολύ σημαντικό να αντιστοιχίσετε την προσφορά αζώτου στη ζήτηση καλλιεργειών χρησιμοποιώντας τεστ ελέγχου εδάφους ή φυτών για την αξιολόγηση της διαθέσιμης προσφοράς αζώτου στα φυτά..! Εφαρμόστε ποσοστό αζωτούχου λιπάσματος με βάση τη στοχευόμενη απόδοση και τις ανάγκες σε άζωτο των καλλιεργειών ή των βοσκοτόπων κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου!

Παράλληλα μην υπερβαίνετε ποτέ τις συνιστώμενες ποσότητες, οι διαχωρισμένες εφαρμογές μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικές! Θέστε χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή λιπάσματος για την ελαχιστοποίηση της απώλειας αζώτου!

Όπου είναι δυνατόν, ισορροπείστε τις εφαρμογές αζωτούχων λιπασμάτων με τη ζήτηση των καλλιεργειών. Η ζήτηση των καλλιεργειών είναι υψηλότερη όταν οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι υψηλότεροι.

  • Αποφύγετε την εφαρμογή αζωτούχων λιπασμάτων σε ζεστά  εμποτισμένα εδάφη ή το όργωμα σε υγρές συνθήκες.
  • Συμβουλευτείτε μια πρόγνωση καιρού 7 ημερών για να εντοπίσετε τους κινδύνους κορεσμού του εδάφους και εάν είναι πιθανό να καθυστερήσετε την εφαρμογή αζωτούχου λιπάσματος.
  • Το καλοκαίρι, αποφύγετε την εφαρμογή λιπάσματος ουρίας μετά το πότισμα, καθώς αυτό είναι πιθανό να αυξήσει τις απώλειες μέσω εξάτμισης..
  • Προσδιορίστε και βελτιώστε την πρόσβαση των φυτών στο άζωτο βελτιώνοντας την υγεία του εδάφους και την κατάσταση των θρεπτικών συστατικών..!

Επιλέξτε το καλύτερο δυνατόν προϊόν όπως το αγαπημένο από πολλούς το Λίπασμα Alzon 28 Pro 28-0-0+ΤΕ | 10ltκαι τοΛίπασμα Alzon 28 Pro 28-0-0+ΤΕ | 5lt

Αποφύγετε τα λιπάσματα με βάση τα νιτρικά άλατα που είναι πιο επιρρεπή σε απώλειες..! Λιπάσματα βελτιωμένης απόδοσης, για παράδειγμα επικαλυμμένα για αργή απελευθέρωση ή με αναστολείς νιτροποίησης μπορεί να ταιριάζουν καλύτερα με την προσφορά λιπάσματος και τη ζήτηση των φυτών για άζωτο. Ενσωματώστε λίπασμα στην κορυφή υπερυψωμένων κλινών ή κορυφογραμμών για να αποφύγετε τη συγκέντρωση και τις απώλειες σε αυλάκια και υγρές περιοχές!

Σωστό Ποσοστό Αζώτου στο Σιτάρι

Όσο υψηλότερος είναι ο ρυθμός, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα εκπομπών, επομένως βεβαιωθείτε ότι δοκιμάζετε τα εδάφη σας για να προσδιορίσετε τόσο την υπάρχουσα περιεκτικότητα σε μεταλλικό άζωτο και, στη συνέχεια, υπολογίστε την ποσότητα του εδάφους που θα μπορούσε να ανοργανοποιηθεί κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

Ο βέλτιστος ρυθμός λιπάσματος  εξαρτάται από τον τύπο της καλλιέργειας, τον τύπο του εδάφους, το σύστημα καλλιέργειας και το στάδιο ανάπτυξης των καλλιεργειών. Επιδιώξτε να ταιριάξετε το ποσοστό σε μια συντηρητική και ρεαλιστική εκτίμηση των προβλεπόμενων αναγκών των καλλιεργειών σας. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι άλλοι παράγοντες όπως άλλα θρεπτικά συστατικά, ασθένειες ή περιορισμοί του εδάφους (όπως όξινα εδάφη) δεν περιορίζουν την ανάπτυξη της καλλιέργειας..!

Σωστή στιγμή- Όλα στην ώρα τους!

Η αντιστοίχιση του χρόνου εφαρμογής του λιπάσματος ώστε να συμπίπτει με τη μεταβαλλόμενη ζήτηση των καλλιεργειών σας θα μεγιστοποιήσει την πρόσληψη αζώτου της καλλιέργειας και θα ελαχιστοποιήσει το κόστος των λιπασμάτων σας! Πάντα να στοχεύετε να αποφεύγετε την εφαρμογή λιπάσματος όταν τα εδάφη είναι εμποτισμένα ή είναι πιθανό να γίνουν έτσι, για παράδειγμα, πριν από την πρόβλεψη δυνατής βροχής.

Σωστό μέρος, η τοποθεσία παίζει τεράστιο ρόλο

Χρησιμοποιήστε την καλύτερη τεχνική για την τοποθέτηση του λιπάσματος στη σωστή θέση που

μεγιστοποιεί την πρόσληψη αζώτου από την καλλιέργεια. Εφαρμόστε λίπασμα κοντά στην ενεργή ριζική ζώνη δηλαδή ή όπου η βροχή θα μεταφέρει το λίπασμα στην κύρια ριζική ζώνη. Γενικά, είναι καλύτερο να τοποθετήσετε το λίπασμα στο χώμα. Αυτό βοηθά να διασφαλιστεί ότι το αζωτο είναι πιο προσιτό στις ρίζες των καλλιεργειών, επειδή οι καλλιέργειες δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο άζωτο εάν είναι λανθάνον σε ξηρά επιφανειακά εδάφη. Τείνει επίσης να μειώνεται με  απώλειες  από την εξάτμιση.. της αμμωνίας από ορισμένα εδάφη..!

Σε τύπους εδάφους που είναι επιρρεπείς σε διάβρωση ή εξάτμιση, όπως εδάφη με υψηλά αλκαλικά επιφανειακά εδάφη που μπορεί να εμφανιστούν σε μέρη της βόρειας Ελλάδας εφαρμόστε το λίπασμα στο υπέδαφος και στοχεύστε να το τοποθετήσετε όσο το δυνατόν πιο βαθιά κάτω από τα υπολείμματα των καλλιεργειών κομποστοποίησης , που μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της απορρόφησης των καλλιεργειών του εφαρμοζόμενου Αζώτου..!

Χρησιμοποιήστε πρακτικές και συστήματα άροσης, όπως η καλλιέργεια ελεγχόμενης κυκλοφορίας για να μεγιστοποιήσετε την πρόσληψη νερού από τις καλλιέργειες, αποφεύγοντας τη συμπίεση και την υπερχείλιση και τη διατήρηση της καλής αποστράγγισης. Χρησιμοποιήστε ποικιλίες καλλιεργειών που μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο το διαθέσιμο άζωτο.

Η μελλοντική έρευνα για τη χρήση και τη διαχείριση του λιπάσματος πάντα μελετάται και συνεχίζεται για να διασφαλιστεί ότι οι καλλιεργητές στην Ελλάδα μπορούν όχι μόνο να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, αλλά και να διασφαλίσουν ότι το κόστος των λιπασμάτων ελαχιστοποιείται..!

Write a comment

Your email address will not be published. All fields are required