Προβολή όλων των 12 αποτελεσμάτων

Εντομοκτόνο Βιολογικό Belthirul 1000DP | 200gr

4,00

Εντομοκτόνο Βιολογικό Delfin WG | 100gr

7,50

Εντομοκτόνο Βιολογικό XenTari WG | 200gr

9,00

Λίπασμα Χαλκού FoliCopper 50WP | 1kg

14,00

Μυκητοκτόνο Acrobat 7,5/66,7 WG | 1kg

0,00

Μυκητοκτόνο Acrobat 7,5/66,7 WG | 2,5kg

0,00

Μυκητοκτόνο Culin 50WP | 100gr

2,00

Μυκητοκτόνο Culin 50WP | 1kg

11,00

Μυκητοκτόνο Culin 50WP | 2kg

19,00

Μυκητοκτόνο Θείος – Χαλκός 40/4 Dp | 1kg

5,00

Χαλκούχο Μυκητοκτόνο Faxon New 40WG | 2kg

21,00

Χαλκούχο Μυκητοκτόνο Faxon New 40WG | 3kg

33,00